zondag 28 augustus 2011

Regenkapje

1 opmerking:

  1. Onder het regenkapje bevindt zich een 7-armige kandelaar, een menora, één van de oudste symbolen van het jodendom en symbool van het Brandend Braambos, dat Mozes op de berg Sinaï zag. Lees Exodus 3:
    En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

    BeantwoordenVerwijderen